contabilitate

Contabilitate

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în care scop “trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori”

“Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale.” – Charles J.C. Lyall

Tipuri de contabilitate :

Contabilitate primara reprezinta inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii.

 • facturi
 • NIR-uri
 • bonuri de consum
 • dispozitii de plata
 • dispozitii de incasare
 • chitante
 • deconturi
 • registrul de casa
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi
 • Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing
 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii
 • preluare documente
 • completare registru încasări plăți\
 • calcul impozit pe venit
 • analiza cheltuielilor deductibile (amortizări, descărcări de stocuri)
 • întocmirea și depunerea declarațiilor 112, 200, 220

Business plan market

A strong business plan requires going beyond intuition and experience, and supporting your idea with fact-based market research. Investors need to have confidence in your understanding of the market, so don’t let yourself down by skimping on research. We have access to fee-based, subscriber-only resources such as:

 • Don James/Semplice – Article and News Research
 • VoltageBusiness – Company and Industry Research
 • Goovers – Company and Industry Research
 • IRISpace – Article and News Research
 • Lexos-Nexos – Company, Industry, Market Research
 • Plombett – Article and News Research
 • Pronounce – Market Analysis report “Slices”

Competitor research & analysis

Cu ce te putem ajuta ?

Contecteaza-ne pentru orice infromatii :

In cei peste 5 ani de cand TREND INFORMATICA colaboreaza cu TEKOR AUDIT, firma noastra a beneficiat mereu de servicii de calitate si de promptitudine ireprosabila in rezolvarea chestiunilor legate de auditul financiar, consultanta si contabilitate. Ne bucuram sa ii avem drept parteneri si de acum inainte si ii asiguram de intreaga noastra consideratie.

Daneasa Dan Raul
Software Developer, TREND INFORMATICA

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?