Expertiza contabila si fiscala

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părților în fazele de instrumentare și de judecată ale unor cauze civile și/sau comerciale, atașate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

Servicii

Servicii privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare utilizate în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată civile – pentru litigii de natură comercială, litigii de contencios administrativ și fiscal

Expertizele contabile extrajudiciare sunt cele efectuate pe bază de contract înafara unui proces justiar și nu au calitatea de probă în justiție, ci cel mult de argumente pentru susținerea solicitării de către părți a administrării probei cu expertiză contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă.

Servicii de expertiză contabilă judiciară prestate în calitate de expert asistent în cadrul efectuării unei expertize judiciare pentru litigii de natură comercială și litigii de contencios administrativ și fiscal

Cadrul legal privind expertul asistent (expertul parte sau expertul desemnat) este constituit de Codul de Procedură Civilă și de Codul de Procedură Penală care precizează faptul că la efectuarea expertizei judiciare pot participa şi experţi desemnaţi de părţi, dacă prin lege nu se dispune altfel. Expertul asistent este încuviințat de instanță participă efectiv la efectuarea expertizei contabile judiciare. Serviciile sunt prestate pe bază de contract.

Alte servicii profesionale privind expertiza contabilă extrajudiciară

Sunt acele servicii profesionale de expertiză contabilă extrajudiciară a căror necesitate poate apărea ca urmare a punerii în executare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau în cadrul procedurilor de executare silită:

  • Actualizarea cu indicele de creștere al inflației pentru sume stabilite prin hotărâri judecătorești care urmează a fi puse în aplicare;
  • Calcule privind cuantumul drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în scopul punerii în executare;
  • Calculul actualizărilor, al dobânzii comerciale, dobânzii legale, dobânzii fiscale sau a oricărei sume stabilite prin hotărâri judecătorești ca și despăgubiri;
  • Alte calcule de specialitate.

Domenii principale

Constructii

ECONOMIE CIRCULARA

ENERGIE

COMERT

TURISM

TEHNOLOGIE SI TELECOMUNICATII