Start-Up NationProgram de finantare

În curând se va lansa o noua ediție a programului Start Up Nation 2020, prin care se pot obține fonduri nerambursabile de 200.000 de lei. Dacă aveți deja o firmă (inființată după data de 30 ianuarie 2018) sau doriți acum sa inființați una, vă stăm la dispoziție pentru Consultanță, Elaborarea proiectului și Implementarea acestuia cu o echipă de profesioniști experimentați in domeniu.

TEKOR AUDIT vă oferă servicii complete in vederea accesării fondurilor în programul Start-Up Nation 2020.

Servicii Start-Up Nation 2020

 • înființarea societății, in urma verificarii eligibilității codului CAEN în cadrul programului Start Up Nation 2020
 • scrierea proiectului – suntem o echipă formată din profesioniști care pot elabora un proiect cu șanse maxime de reusită, având certificări si experiență în domeniu;
 • implementare proiect – procesul de implementare presupune o muncă laborioasă pe care o vom realiza pentru proiectul dvs, astfel încât să obțineți rapid finanțarea dorită
 • consultanță pe tot parcursul proiectului;
 • servicii de contabilitate – echipa noastră este formată din contabili cu experiență, afiliați CECCAR, AFIR si CCF de 20 de ani – indiferent de vechimea companiei, preluăm activitatea financiar contabila, identificăm problemele si aplicăm solutiile necesare pentru a maximiza beneficiile financiare ale companiei. Aici regăsesti oferta completă de contabilitate;
 • realizare site web, servicii de promovare web si SEO

Domeniile de activitate cu cele mai mari sanse de succes sunt incadrate in categoriile :

 • Productie si programare IT (cod CAEN 6201). (40 p)
 • Industriile creative sunt punctate cu (35 p)
 • Serviciile primesc (30 p)
 • Comertul si alte activitati pot obtine maxim (25 p)

In caz de punctaj egal, departajarea planurilor de afaceri se va face in functie de:

 • numarul de locuri de munca ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolventi dupa anul 2012/ somer;
 • achizitia de echipamente tehnologice;
 • activitatea pe care acceseaza programul;
 • data si ora inscrierii in program;
 • numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului.

Poate aplica pentru finantare orice firma care:

 • Firma infiintata dupa 30.01.2017;
 • Este infiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere;
 • Este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Punct de lucru in mediul Urban sau Rural, inclusiv Bucuresti – Ilfov;
 • Dupa aprobare, beneficiarul angajeaza minim 1 persoana;
 • Solicitantul nu a mai avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN in ultimii 2 ani;
 • Finantare 100%, dar nu mai mult de 200.000 Lei;
 • Salarii eligibile pe perioada implementarii;
 • Locurile de munca nou create vor trebui mentinute 2 ani;
 • Consultanta eligibila – maxim 8.000 Lei;
 • La momentul depunerii proiectului beneficiarul nu trebuie sa faca dovada spatiului;
 • Are capital social integral privat;
 • Este IMM infiintata de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017, respectiv dupa data de 30 ianuarie 2017;
 • Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat pana la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plata;
 • Creeaza 3 locuri de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata si le mentine cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.
 • Echipamente tehnologice si IT;
 • Spatii de lucru;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare; Mobilier si birotica;
 • Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
 • Instalatii de incalzire sau climatizare;
 • Salarii, utilitati si chirii;
 • Realizarea unei pagini web;
 • Active necorporale;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale;
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanta;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru credit punte.
 • Crearea a 2 locuri de munca, fata de 1 minim obligatoriu – (20 p);
 • Ambele locuri de munca trebuie ocupate de catre someri/persoane din categorii defavorizate/
 • absolventi dupa anul 2012 – (25 p). Pentru 1 singur loc de munca pentru
 • persoanele din categriile mentionate se acorda (20 p);
 • >50% din valoarea finantarii trebuie directionata spre achizitia de echipamente tehnologice sau s/w – (10 p);
 • >50% din valoarea echipamentelor si software-ului trebuie sa inglobeze tehnologii si/sau softuri mai i de noi de 3 ani (5 p);

Pot beneficia de prevederile Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:

1. Sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza OUG nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si completarile  ulterioare;

2. Sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, conf legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6.05.2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 mil euro, echivalent in lei).

3. Este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica si are capital social integral privat;

4. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

5. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

6. Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului (Anexa 13) si autorizat pina la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plata, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitarea finantarii se face pe un singur cod CAEN;

7. Sunt infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a OUG nr. 10/2017, respectiv dupa data de 30 ianuarie 2017;

8. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii acordului de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

9. Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

10. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii; Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;

11. Este infiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

1. Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, conform pct 2.1 si 2.2 din HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

2. Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

3. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achizitionat in cazul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;

4. (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.

5. (2) Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi, taxi nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate.

6. (3) Pentru alte activitati in afara celor prevazute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului, cu justificarea necesitatii achizitionarii acestora in planul de afaceri, in limita maxima de 36,000 lei fara TVA si maxim 1 autoturism / beneficiar.

7. (4) In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;

8. Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.);

9. Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;

10. Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

11. Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;

12. Salariile, utilitatile si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Salariile se deconteaza la nivelul salariului mediu, inclusiv contributiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilitatilor si chiriei aferente dupa momentul semnarii acordului pentru perioada de implementare;

13. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, in limita maxima a 8000 lei fara TVA;

14. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica, licente, etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare se va prezenta dovada inregistrarii marcii francizate la organismul abilitat din Romania sau din tara de origine, cu traducere autorizata in limba romana;

15. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 3000 lei fara TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;

16. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;

17. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fara TVA; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta, care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

 • Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.
 • pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe.  Software pentru comerţul on-line estecheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul CAEN de comerț online.
 • în categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete. 
 • Microintreprinderi : 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 200.000 Lei pentru fiecare beneficiar.

Cauti un consultant ? Contacteaza-ne !